CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM HÀ NỘI
Xây dựng công nghiệp

Xây dựng công nghiệp

Đội ngũ kỹ sư chuyên ngành và công nhân kỹ thuật cao của Nam Hà Nội, với các trang thiết bị thi công, dụng cụ thí nghiệm chuyên dụng hiện đại như: ...

Xem thêm
Xây dựng dân dụng

Xây dựng dân dụng

Đội ngũ kỹ sư chuyên ngành và công nhân kỹ thuật cao của Nam Hà Nội, với các trang thiết bị thi công, dụng cụ thí nghiệm chuyên dụng hiện đại như: ...

Xem thêm
Khai thác khoáng sản

Khai thác khoáng sản

Đội ngũ kỹ sư chuyên ngành và công nhân kỹ thuật cao của Nam Hà Nội, với các trang ...

Xây dựng cầu đường

Xây dựng cầu đường

Đội ngũ kỹ sư chuyên ngành và công nhân kỹ thuật cao của Nam Hà Nội, với các trang ...

Cho thuê máy móc & thiết bị

Cho thuê máy móc & thiết bị

Đội ngũ kỹ sư chuyên ngành và công nhân kỹ thuật cao của Nam Hà Nội, với các trang ...

Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng

Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng

Đội ngũ kỹ sư chuyên ngành và công nhân kỹ thuật cao của Nam Hà Nội, với các trang ...