CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM HÀ NỘI

Dây chuyền II Nhà máy Gang thép Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên | Gói thầu: