CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM HÀ NỘI

Cải tạo, sữa chữa Phân Viện phát triển nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC)

Cải tạo, sữa chữa Phân Viện phát triển nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC)
1. Tên công trình: Cải tạo Toà nhà Phân viện VJCC tại Thành phố Hồ Chí Minh 2. Chủ đầu tư: Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản ( VJCC) 3. Địa chỉ: 15 D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm

Chủ đầu tư: Viện phát triển nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) Gói thầu: Giá trị: Công trình dân dụng