CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM HÀ NỘI

Cải tạo, sữa chữa Phân Viện phát triển nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC)

Chủ đầu tư: Viện phát triển nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) | Gói thầu:
1. Tên công trình: Cải tạo Toà nhà Phân viện VJCC tại Thành phố Hồ Chí Minh 2. Chủ đầu tư: Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản ( VJCC) 3. Địa chỉ: 15 D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

I/ Thông tin chung công trình

1. Tên công trình: Cải tạo Toà nhà Phân viện VJCC tại Thành phố Hồ Chí Minh

2. Chủ đầu tư: Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản ( VJCC)

3. Địa chỉ: 15 D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, chống xuống cấp và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị công trình, thiết bị nội thất làm việc của giáo viên, chuyên gia góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại phân viện