CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM HÀ NỘI

Cải tạo, sữa chữa nhà Hiệu bộ A5 - Học viện chính trị Khu vực I

Chủ đầu tư: Học viện chính trị Khu vực I | Gói thầu:
1. Tên công trình: Cải tạo, sữa chữa nhà Hiệu bộ A5 2. Chủ đầu tư: Học viện chính trị Khu vực I 3. Địa chỉ: 15 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

I/ Thông tin chung công trình

1. Tên công trình: Cải tạo, sữa chữa nhà Hiệu bộ A5

2. Chủ đầu tư: Học viện chính trị Khu vực I

3. Địa chỉ: 15 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội

4. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, chống xuống cấp và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị công trình, thiết bị nội thất làm việc của giáo viên, chuyên gia góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại học viện