CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM HÀ NỘI

Trụ sở Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm

Chủ đầu tư: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam | Gói thầu:
Tên hạng mục công trình: Trụ sở Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm Địa điểm xây dựng: 282 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh Quy mô công trình:
  1. Tên hạng mục công trình: Trụ sở Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm
  2. Địa điểm xây dựng: 282 Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
  3. Quy mô công trình:

+  Đầu tư xây dựng mới công trình chính và hạng mục phụ trợ.

+ Số tầng 07 tầng  nổi + 01 tầng tum

+ Tổng diện tích sàn sử dụng: 3.279 m2

+ Diện tích khu đất: 2.490,2 m²                                  

+ Diện tích xây dựng: 504 m2

+ Mật độ xây dựng: 20,68%

- Loại , cấp công trình:

+ Loại cấp công trình : Công trình dân dụng (công trình công cộng)

+ Cấp công trình: Cấp III