Xây dựng cầu đường

Quốc lộ 1A nghi Sơn - Cầu Giát

Quốc lộ 3 Thái Nguyên - Chợ mới

Đường nối hầm Đèo Cả

 Đường Ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện